Thermografie bij paarden

Gepubliceerd in “Paard en Spul” editie 05, Jaargang 5, 2007.

Tekst: Drs. P. Ooms, erkend paardendierenarts
Foto’s: Mw. I. Wensink, paraveterinair thermografist

Thermografie is een onderzoeksmethode die de mogelijkheid geeft onduidelijke blessures op te sporen. In Amerika al meer dan 30 jaar toegepast, zowel bij paarden als bij mensen. Irma Wensink, een pionier op dit gebied, heeft dan ook als een van de eerste een gedegen opleiding in Amerika gehad aan de Veterinaire Universiteit in Ohio. En volgt jaarlijks nascholingen bij een aantal gerenommeerde dierenartsen op dit gebied. De thermografie plaatjes zien er erg mooi uit, maar ze zijn moeilijk te interpreteren. Haar ervaring heeft al bij veel onduidelijke problemen geleid tot een gericht vervolgonderzoek, met als gevolg een diagnose en in waar dit mogelijk was een gerichte therapie.

Wat is het unieke aan thermografie?

De onderzoeksmethode berust op de warmte-uitstraling van het lichaam, die wordt vastgelegd m.b.v. een speciale camera, eenzelfde die ook wordt gebruikt in Amerika. Zo kan er op enige afstand van het paard ledematen, rug en hoofd onderzocht worden op afwijkingen. Een hogere temperatuur kan samengaan met ontstekingen of verhoogde doorbloeding. Een lagere temperatuur kan wijze op een slechte doorbloeding of bijv. neurologische processen. Een paard hoort symmetrisch te zijn, dus met andere woorden, de linkerkant en rechterkant hoort dezelfde temperatuur te hebben. Is dit niet het geval dan is altijd nader onderzoek aanbevolen.

infraroodfoto paardenrug

Infraroodfoto van de rug.

De diagnostische waarde.

Kreupelheden zijn soms moeilijk te diagnosticeren, vooral als de oorzaak in het bovenbeen of hoger gelegen is. Bij dit paard is er duidelijk een verschil van temperatuur in het bovenbeen zichtbaar. Met behulp van thermografie weten we direct de locatie van de blessure die we nader kunnen onderzoeken. Indien hier aanleiding toe is kan bijvoorbeeld van deze locatie een röntgenfoto, echo of CT-scan gemaakt worden.

infraroodfoto bovenbenen

Thermogram van de voorkant van de voorbenen met een duidelijk links/rechts temperatuurverschil.

Verzet, slecht presteren, vage klachten!

Paarden geven van nature slecht pijn aan, bij vage klachten is dit meestal herkenbaar als verzet. De meerwaarde van deze onderzoeksmethode ligt hem vooral in het (in een vroege fase en gemakkelijk) opsporen en lokaliseren van matige pijn, nauwelijks herkenbare onregelmatigheden bij kreupelheden, rugproblemen, ontstekingsreacties, zoals peesbeschadigingen, trauma, gewrichtsontsteking en hoefproblemen. Dit kan zeer kosten besparend werken. Ook moeilijk vindbare neurologische problemen zoals ataxie of zenuwschade van een been zijn heel goed detecteerbaar met deze methode.

Als laatste voorbeeld is het genezingsproces van een blessure (wond, verstuiking, peesbeschadiging), waarbij de vorderingen van het genezingsproces goed gevolgd kunnen worden en een duidelijke uitspraak gedaan kan worden of men het paard op het juiste moment weer kan belasten of langer op rust gezet moet worden. Indien een paard kreupel blijft kan mogelijk een andere oorzaak dan de oorspronkelijke blessure opspelen. Dit is met thermografie te controleren.

Infraroodfoto van onderbenen

Infraroodfoto van onderbenen met een te groot verschil in temperatuur.

Samenwerking met dierenartsen.

Irma werkt veel in samenwerking met dierenartsen. Deze samenwerking leverde al vele vroeg diagnoses op en ook paarden met vage chronische klachten, waarop geen diagnose gevonden kon worden, wordt meestal wel het probleem met behulp van thermografie gevonden. Zit u al lang met een onduidelijk onopgelost probleem (kreupel, verzet, vage klachten, zadelprobleem), dan is dit misschien een mogelijkheid om met een andere invalshoek het probleem aan te pakken.