Het Consult

Om een consult goed te kunnen voorbereiden hebben we altijd een ingevuld consultformulier van u nodig. U ontvangt daarna onze belangrijke richtlijnen om het maximale uit het thermografisch onderzoek te kunnen halen. Deze richtlijnen zijn erg belangrijk om op te volgen! Deze starten al enkele dagen voor het thermografisch onderzoek.

Deze belangrijke richtlijnen niet per mail ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Het thermografisch onderzoek

Om goed en betrouwbaar thermografisch onderzoek uit te kunnen voeren aan stal zijn een paar punten noodzakelijk:
– Een tochtvrije ruimte met een droge vlakke vloer.
– We moeten ruim om het paard heen kunnen lopen.
– Geen directe inval van zonnestraling door het dak.
– In de meeste gevallen ook een longeerruimte.

Bij twijfel gewoon even contact opnemen.

Ook is het mogelijk om met uw paard/pony naar 1 van onze praktijklocaties te komen.  

Basis klinisch onderzoek met betrekking tot het thermografisch onderzoek

Na aanleiding van de uitkomst uit het thermografisch onderzoek bekijken we ook het paard, dit om foutmetingen en verkeerde conclusies te voorkomen.

Onze werkwijze:

  • Eerst bekijk ik uw paard/pony en stel wat vragen (anamnese)
  • Daarna maak ik infraroodfoto’s
  • Indien medisch verantwoord laten we uw paard/pony lopen, afhankelijk van de klacht aan de hand of longe.
  • Afhankelijk van de toegevoegde waarde kan het zijn dat we (infrarood)video’s maken.
  • Na beweging maak ik opnieuw infraroodfoto’s.
  • Afhankelijk van wat ik in de infraroodfoto’s zie, controleer ik het paard/pony (voelen/palperen). Om een verklaring te vinden voor de warmtepatronen in de infraroodfoto.
  • Ook het zadel en hoofdstel bekijk ik als hier aanleiding voor is.
  • Daarna bespreken we alle infraroodfoto’s door.
Bespreking van de infraroodfoto's

Na afloop bespreken we de gemaakte infraroodfoto’s met u door.