Infraroodcamera  Wanneer een thermografisch onderzoek

Spring direct naar  “enkele voorbeelden”

Bij pijnsignalen

 • Onverklaarbaar kreupel en/of herstelproces verloopt niet naar wens.
 • Bij rugpijn, of reageert erg gevoelig met aanraken of borstelen.
 • Pijnlocatie onbekend.
 • U denkt dat er meer aan de hand is dat het probleem waarvoor uw paard/pony momenteel behandeld wordt.
 • Gevoelig lopen (we beginnen met zool opnames).
 • Teugelkreupel.
 • Te lastig om het been uit te verdoven.
 • Niet kreupel genoeg om uit te verdoven.

Overig:

 • Bij verdenking van een zenuwbeknelling.
 • Bij verdenking van een doorbloedingsprobleem (verstopt bloedvat).
 • Voortdurend aanpassingen aan het zadel, of nieuw zadel nodig. Het zadel schuift of veroorzaakt zwellingen.
 • U of uw dierenarts wil graag meer informatie over de locaties van de blessure(s) en compensatie pijn.
 • U wilt graag controle op het genezingsproces.

Bij afwijkend gedrag

 • Bij karakterveranderingen of minder werkwillig.
 • Het paard loopt op 2 hoefslagen, is niet tot zeer moeilijk recht te richten.
 • Bij vage klachten, onvoldoende in willen buigen of onvoldoende ruggebruik.
 • Nijdig staartzwiepen bij het geven van hulpen.
 • Slaan met een achterbeen met aansingelen of rijden.
 • Bij  verzet. Dit is altijd een reden voor onderzoek!! Sinds 2004 tot heden bij alle paarden pijn als oorzaak aangetoond!
 • Vlakker springen of veel weigeren.
 • Omdraaien in de box (met achterhand naar u toe als u aankomt)

Het is verstandig om bij bovenstaande klachten ALTIJD voor een thermografisch onderzoek “HELE PAARD” te kiezen. Als we ter plaatse zien dat een volledig onderzoek niet noodzakelijk is dan zullen wij dit altijd met u bespreken. U betaald nooit meer dan nodig is! In vrijwel alle gevallen is onderzoek van het gehele paard nodig. Dit omdat thermografie de reactie van het lichaam op een blessure meet. Compensatie is ook belangrijk om in beeld te brengen om startende blessures in de kiem te kunnen smoren. Het hele lichaam werkt met elkaar samen een paard kan bijvoorbeeld een voorbeen kreupelheid tonen, veroorzaakt door vage pijn in de achterhand.

U betaald altijd een vast bedrag voor een thermografisch onderzoek, ongeacht hoe lang we bezig zijn. De kosten kunt u lezen op de pagina consultprijzen.

Andere opties voor thermografie zijn:

 • Preventieve controles voor (top)sport- en recreatiepaarden.
 • Sportpaardenbegeleiding.
 • Research.

Enkele voorbeelden

Rugpijn

Een paard wat op de rem liep

Bleek rugpijn te hebben door het zadel. Verschillende zadelmakers waren al geweest. Thermografie kan meer in beeld brengen dan het oog en handen van de zadelmaker.

Des te langer een paard rugpijn van het zadel heeft, des te meer klachten elders in het lichaam gaan ontstaan door compensatie (wijken voor pijn). Paarden zijn prooidieren en kunnen rugpijn jarenlang verbergen!

2x per jaar een rug- zadelcheck met thermografie kan ingezet worden als preventief onderzoek.  Bij dit onderzoek kijken we ook hoe het paard loopt.

Preventief onderzoek kan meer pijnlocaties en prestatieverlies voorkomen.

Voorbeen blessure

Een paard aangeboden met rugpijn

Bleek een lichte blessure in het voorbeen te hebben. Het paard was nog niet kreupel. Echter bij goed kijken veerde het minder door in het kogelgewricht. De rugpijn was door compensatie ontstaan.

Doordat we vroegtijdig de blessure in beeld gebracht hebben was het paard snel herstelt. Alleen de training is tijdelijk aangepast naar een wat lagere belasting voor dit paard.

Merkt u een gedragsverandering of wordt het paard gevoelig in zijn rug? Thermografie kan het herstelproces verkorten indien de blessure tijdig in beeld is gebracht.

Vroegtijdige opsporing   =   Vlot herstel

Hals

Een paard met veel verzet

Dit paard werd aangeboden met rugpijn, echter bleek als hoofdklacht pijn in de hals te hebben. Zadelmakers hadden al verschillende keren de pasvorm van het zadel aangepast zonder het beoogde resultaat.

Vervolg onderzoek toonde aan dat het paard licht atactisch liep. Na röntgen- en echo onderzoek is de oorzaak in de hals bevestigd.

Actactisch lopen (Ataxie) is een symptoom en geen ziekte. Het betekend dat het paard of pony ongecoordineerd loopt. Afhankelijk van de mate van ataxie en behaald behandelresultaat kan een paard nog bruikbaar zijn/blijven als rijpaard. Deze paarden compenseren meer dan een gezond paard en kunnen thermografische begeleiding goed gebruiken om beginnende blessures te voorkomen. Vooral jarenlange rugpijn zien we veel.

Thermogeleide controles van het atactische paard kan het paard geschikt houden als rijpaard.