Privacy Statement

We zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Als u gebruik maakt van onze diensten of op andere wijze uw persoonsgegevens bij ons achterlaat   geeft u aan dat u ons privacy beleid accepteert.  

Wat zijn persoonsgegevens / bijzondere persoonsgegevens.

Dit zijn in feite alle gegevens waarop u identificeerbaar bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, handtekening, vingerafdruk, burgerservicenummer, medische gegevens en zelfs een IP-adres.

Wat doen we met uw persoonsgegevens

Het doel van gegevensverwerking
Het leveren van diensten:  

Dit kan gaan om:

 • Het uitvoeren van thermografisch onderzoek
 • Cursussen geven
 • Bestellingen
 • Contact met een medewerker
 • Persoonlijk advies
 • Nieuwsbrief (als u zich hiervoor aangemeld heeft)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • BTW nummer buitenlandse klanten
 • Locatiegegevens
 • Contactgeschiedenis

Overige doelen: Bij bezoek aan onze website worden interne bezoekers analyses uitgevoerd om de website verder te kunnen optimaliseren en om bij te houden hoe u de website gebruikt.  Informatie verstrekt via de chatbox wordt maximaal 3 maanden bewaard. Onze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over cookies.

Uitwisseling van uw gegevens

Informatie verstrekking aan derden
Zonder uw toestemming zullen we niet uw persoonlijke informatie ter beschikking stellen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Praktijk Healthy Horse. Alleen wanneer de wet ons verplicht informatie te verstrekken aan derden zullen wij hier uiteraard aan voldoen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Deze zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Om beroep te doen op één van uw rechten, kunt u een verzoek per post, e-mail (of contactformulier op website) indienen bij Praktijk Healthy Horse. U ontvangt dan binnen een maand een reactie, waarin u kunt lezen in welke hoedanigheid gehoor is gegeven aan uw verzoek. Indien gehoor is gegeven aan uw verzoek met betrekking tot onderstaande rechten dient u zich te legitimeren alvorens we uw verzoek kunnen uitvoeren.

Recht van inzage

In het privacyreglement is geregeld dat u de gegevens kunt inzien die over uzelf zijn vastgelegd. Dit kan op 1 van onze locaties op afspraak.

Recht op correctie/aanvulling:

Indien u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons hierop wijzen. Wij nemen dan maatregelen om deze gegevens te corrigeren en/of aan te vullen.

Recht op verwijdering:

U heeft het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen per post of email.

Recht op overdraagbaarheid:

U heeft het recht om een kopie van uw eigen gegevens te ontvangen, die door u zelf zijn verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u eenvoudig af te melden voor de nieuwsbrief.

Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn.

 • We moeten onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarvoor worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd.

Praktijk Healthy Horse en het ondersteunend personeel zorgen er voor dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, bewustwording, en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Email verzonden via de webformulieren van onze website worden versleuteld over het internet verzonden.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Praktijk Healthy Horse met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Praktijk Healthy Horse

Irma Wensink

Tel. 0578 620578

 

Laatst aangepast 10-5-2021