Consult thermografie locatie interesse

Thermografisch onderzoek
“Locatie van interesse”

Consultaanvraag

Locatie van interesse

Tijdens dit onderzoek wordt er 1 locatie in beeld gebracht.

In veel gevallen is het noodzakelijk het  gehele paard  te onderzoeken. Dit omdat bijvoorbeeld een voorbeenkreupelheid veroorzaakt kan worden door een probleem elders in het lichaam wat eerst opgelost moet worden. Rugpijn bijvoorbeeld door vage pijn in een been veroorzaakt kan worden, etc. etc.

UITZONDERINGEN
Er zijn echter uitzonderingen waarbij een thermografisch onderzoek van slechts 1 locatie wel zinvol is:

  • Bij een verdenking van een hoefzweer of hoefbevangenheid (of beide).

Onderstaande is alleen op aanvraag van de dierenarts mogelijk.

  • Controle op de wondgenezing, hierbij moet je vooral denken aan slechthelende wonden. De toegevoegde waarde is dat vroegtijdig een inschatting gemaakt kan worden of weefsel aan het afsterven is.
  • Controle op operatiewonden met betrekking tot ontstekingsprocessen en verminderde doorbloeding huidflap. (zwelling kan de bloeddoorstroming sterk verhinderen met als gevolg dat weefsel kan gaan afsterven.)
  • Controle of medicatie aanslaat, of nog wat langer ingezet dient te worden, denk hierbij aan corticosteroïden en antibiotica.
  • Cast controle (voorkomen van drukplekken op het been)

Deze controles maken het mogelijk dat de dierenarts sneller kan ingrijpen wat het uiteindelijke herstel ten goede komt.

Consult aanvragen

Wilt u dit thermografisch onderzoek aanvragen vul dan het formulier in. Zien wij ter plaatse dat het beter is om het gehele paard te scannen, dan zullen wij dit altijd met u bespreken.

Thermografie "Locatie van interesse"

Gegevens eigenaar

Gegevens opdrachtgever

Alle belangrijke informatie gaat naar dit email adres! Controleer dit email adres goed op fouten.

Bij thermografie aan stal of kliniek vermeld hier het adres inclusief postcode

—————————————

Gegevens paard / pony.

De onderstaande vragen graag zo uitgebreid mogelijk invullen. Ook als u al via de telefoon het één en ander heeft doorgegeven. Aan de hand hiervan kunnen wij u extra instructies geven om meer uit het thermografisch onderzoek te kunnen halen.

Praktijk Healthy Horse is gespecialiseerd in het uitvoeren van thermografisch onderzoek bij paarden. We hebben een goede samenwerking met verschillende 1e en 2e lijns paardenklinieken in Nederland en Belgie voor vervolgonderzoek/behandeling. Voeren wij het thermografisch onderzoek uit op een paardenkliniek dan breng ik verslag uit aan de dierenarts zodat deze het plan van aanpak met u kan bespreken. Alle kosten gemaakt door handelingen en/of behandelingen door de dierenarts zijn uiteraard niet inbegrepen en moet u aan de desbetreffende dierenarts betalen. Indien gewenst kunt u vooraf deze kosten op de dag zelf met deze dierenarts bespreken. U bent nimmer verplicht tot verder onderzoek en/of behandeling.

Als thermografist hou ik me enkel bezig met thermografisch onderzoek en behandel uw paard niet!

U ontvangt direct een automatisch bericht na verzenden met belangrijke informatie.  Niet ontvangen? Controleer uw spammap of neem contact met ons op.

Wordt het formulier niet verzonden? Controleer dan of de verplichte velden ingevuld zijn! Dit zijn de invulvelden met een sterretje*

Belangrijk:  Dit thermografisch onderzoek moet in een tochtvrije ruimte met een vlakke droge vloer uitgevoerd  worden, zonder directe inval van zonnestralen door het dak!